Landfald gård

Januar rim forvandler
vinterlandskapet

Hovedhuset og stabburet

Bærbuskene i vinterprakt

En flott januardag

Lier 2016